Sedan hösten 2021 är Mats Erasmie anlitad som ansvarig för alla föreläsningar/träningar kring affärsutveckling och ledarskap hos företaget Byggstenar.som menar att företags framgång är inte bättre än summan av dess beståndsdelar, dess byggstenar. Genom att hålla medarbetarna uppdaterade med nya arbetssätt, idéer och tankar som ligger i tiden, så kan du skapa en motiverad personal. Byggstenar kan hjälpa er att få glöden tillbaka genom att skapa er nästa kick-off eller lyfta era säljare och ledare till en ny nivå och göra dem redo för storverk.  Läs gärna mera på www.byggstenar.com