1991 gick Mats in i sin första bolagsstyrelse. Sedan dess har det blivit många uppdrag i mindre och medelstora bolag både som ledamot och ordförande. Idag sitter han i tre styrelser och en advisory board tillsammans med vårt delägarengagemang. Inriktningen har främst legat inom områdena affärsutveckling, strategi, ledarskap och organisation men sedan några år tillbaka har även området finansiering/kapitalanskaffning tillkommit. Aktuella bolag som du kan läsa mera om är:

www.simplexmotion.com

www.mimsafe.com

www.ghnpharma.com