Västsvenska Handelskammaren är en obunden organisation med över 3000 medlemsföretag som sedan 1600-talet verkar för att skapa tillväxt och utveckling för Västsveriges näringsliv. Sedan 2020 är vi självklart aktiva medlemmar för vår egen utveckling. Mats Erasmie är  idag också ansvarig samtalsledare i två Vd-grupper och en strategigrupp. Grupperna träffas regelbundet fem till sex gånger per år för att bolla strategiska frågor, stärka sitt ledarskap och dela erfarenheter.  Läs gärna mera på www.vastsvenskahandelskammaren.se