Romaner

Dödskaravanen, den första i en trilogin, skildrar de fattiga som via Brasilien så småningom efter alla vedermödor landar i Misiones. Likheterna med deras öden och det som fortfarande händer med flyktingar över medelhavet är skrämmande. Kanske ger dess historia också en ökad förståelse, insikt om det som dagens immigranter går igenom. Det har åtminstone varit en av mina ambitioner. För hundra år sedan kunde det ha varit du och jag. Immigration är ingen ny eller unik företeelse. 

Sverige 1891. Ett fattigt land med stora sociala motsättningar. ”Brasilienfebern” härjar i Stockholm. Skrupellösa agenter med provision värvar resenärer. I maj lämnar den första båten Skeppsbron fullastad med fattiga som inte har råd att ta sig till Amerika. Med på båten är ungdomarna Arvid och Anna. För dem blir färden allt annat än vad de tänkt sig. Det som framställts som himmelriket på jorden visar sig snarare vara helvetet. Många dör redan på resan dit och i de tillfälliga lägren råder misär, sjukdomar och svält. 

Ett år tar det innan svenskarna slutligen når sin destination och kan börja odla jorden, men först tjugo år senare har de äntligen hittat hem. Dödskaravanen har nått sitt slutmål. De som har överlevt. Historien om Arvid, Anna och alla de andra är en relativt okänd berättelse från vårt förflutna. En historia om lidande men också om människans förmåga att hitta glädjeämnen och övervinna till synes oöverstigliga hinder.  

Berättelsen Dödskaravanen är en fiktiv roman men det som händer har hänt eller skulle kunna ha hänt och det händer även idag. Boken är den första i trilogin om den bortglömda emigrationen. 

Tiden som den andra boken Silverfloden skildrar var en fantastisk period för Argentina. Landet var nämligen för lite över hundra år sedan ett av de allra rikaste i världen. Idag hör det till gruppen av de fattigaste. Nu är Sverige ett av de rikaste men var kommer vi att vara om fyrtio, femtio år. Välstånd är inget vi kan ta för givet utan att vårda, fördela och utveckla.  

Silverfloden är en bred och mustigt berättad roman om svenskarna som verkligen lyckades i Argentina. Den unge Gustaf Berzelii lämnar 1898 ett krisande Luleå och en rik men förtryckande fader med problem. Via ett vilt studentliv i Uppsala och speläventyr i Monte Carlo hamnar han till sist utblottad men fri i ett snabbväxande Buenos Aires där emigrerade svenskar framgångsrikt tar för sig av den snabbt växande kakan. Argentina är runt förra sekelskiftet ett av världens rikaste länder och en magnet för Europas fattiga, allt är möjligt. Gustafs äventyr tar honom till Pampas, vetenskapligt arbete i Antarktis och affärer som revolutionerar Argentinas jordbruk, han blir en del av den svenska smörklicken. En berättelse om en ung mans mognad, frigörelse från det förflutna, kärlek till en italienska och skapandet av sin egen framtid. Ett äventyr som slutligen leder till ett livsavgörande möte med Nils och Arvid och vidare till Villa Svea, Misiones. 

Trilogins tredje del som beräknas komma våren 2021 har ett underliggande tema som är vår tredje stora utmaning, nämligen integration. I Oberá, gamla Villa Svea, finns det idag runt 48 olika nationaliteter representerade, säkert minst 6–7 olika religioner men väldigt få motsättningar. Hur kommer det sig? Vad kan vi lära och använda för att klara de utmaningar vi har idag? Finns det något att lära? Kanske hittar du svaren i den tredje delen. Som beräknas ges ut hösten 2021. 

Fördelen med att skriva en historisk roman jämfört med en faktabok är självklart att man kan ta ut svängarna lite grann även om allt som skildras i Dödskaravanen och Silverfloden faktiskt har hänt eller skulle kunna ha hänt ungefär såsom jag skildrar det. 

Inom Erasmie&Erasmie kommer vi att fortsätta skriva romaner som inte bara är underhållande, lärorika och spännande. De har också relevans för vår nutid. 

Romanerna ges ut av HOI Förlag och går att köpa direkt av oss men också där böcker säljs, exempelvis:  https://shop.hoi.se/https://www.bokus.com
https://www.adlibris.com/sehttps://www.akademibokhandeln.se/ 

Läromedel

Tillsammans med Anders Philsgård har Mats Erasmie sedan 2001 gett ut totalt 12 publikationer på Liber AB och tillhörande H2000-serien med inriktning personlig försäljning och kundservice.

De mest aktuella nu är H2000 Personlig försäljning 1 – Med kunden i fokus. Boken tar på ett lättillgängligt sätt upp hela säljprocessen från förberedelse och säljplanering till det viktiga eftervårdande kundarbetet. Huvudfokus är försäljning i butik men innehållet är användbart även på annan typ av försäljning. Vidare tar boken upp begrepp som kundkännedom, lönsamhetsberäkning och lagar som berör branschen.

Samt H2000 Personlig försäljning 2 – att utveckla kundrelationen.
Här sätts fokus på försäljningen mellan företag. Nyckelbegrepp i boken är business to business, marknadskommunikation och säljarbete, planering, kundanalys, förhandling, erbjudande, avslut, efterarbete och affärskultur.

Pedagogiska tankar
I H2000-serien förenas teori med praktik. Serien omfattar läromedel för yrkesutbildningar inom handels- och administrationsyrkena. Böckerna i serien är särskilt framtagna för att passa på gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram men lämpar sig även för olika typer av bransch- och vuxenutbildningar. I samtliga av seriens böcker varvas faktatexter med exempel, övningar och projekt. Läromedlen stimulerar ett undersökande arbetssätt genom många uppgifter och exempel. Till respektive faktabok hör en lärarhandledning som innehåller kommentarer och pedagogiska tips, förslag på lösningar till faktabokens uppgifter, powerpointbilder, förslag till provuppgifter och lösningar på dessa.

 Böckerna går att köpa direkt av oss men också på https://www.liber.se/

Tillbaka till startsidan>>