Vi börjar med gärdsmygen – Vår filosofi

Gärdsmygen som symbol. Denna lilla oansenliga och ofta ”osynliga” fågel symboliserar en rad intressanta egenskaper och karaktärer, lite beroende på vilken kultur vi tittar på. Bland annat sägs den står för bejakandet av nya tankegångar, entusiasm och utveckling, fritt tänkande, kreativitet, aktivitet, flexibilitet samt goda relationer och samarbete. Det är precis det här som vi eftersträvar både i våra uppdrag och i vårt dagliga liv och därför har vi gärdsmygen som symbol för vårt företag.

Det vi gör

Vi jobbar framför allt med ledar- och affärsutveckling, ett område som har hängt med sedan 90-talet. Vår ledarutveckling har vi framför allt koncentrerat kring det vi kallar för Ledarakademin, en uppskattad och efterfrågad ledarutbildning på 11 dagar som vi genomför ett par gånger om år. Affärsutveckling består av workshops, utbildningsdagar i områden som försäljning, marknadsföring, branding, mm.
Vi jobbar också sedan några år tillbaka med ledarstöd, coaching och styrelseuppdrag.


Läromedel.
Sedan 2001 har 12 publikationer getts ut totalt på Liber AB med inriktning personlig försäljning och kundservice.

Från facklitteratur är sedan steget kanske inte så stort till att skriva en roman?

Romaner
Vi kan i alla fall nu stolt visa upp två historiska romaner om den gripande svenska utvandringen till Brasilien i slutet på 1800-talet i vårt ”sysslogalleri”. Till dessa romaner har vi skapat två spännande föreläsningar som i skrivande stund getts ett 70-tal gånger runt om i landet.

Vi jobbar vidare med att vidareutveckla oss själv och vårt företag och hoppas snart kunna presentera nya områden.

Som vi skrev inledningsvis så står Gärdsmygen för att bejaka nya tankegångar och det har vi tagit fasta på. 

Vilka är Erasmie&Erasmie?

Bakom alla dessa ord hittar ni oss som står bakom Erasmie & Erasmie:
Mats Erasmie och Åsa Erasmie Hedlund.

Här har ni oss på vårt tillfällig kontor i Oberá, Argentina under vår researchresa hösten 2019 inför bok 3 som beräknas komma ut våren 2022.

Här hittar du en närmare presentation om oss.
Det här är Mats Erasmie>>
Det här är Åsa Erasmie Hedlund>>

Tillstartsidan>>