Mats är civilekonom med en lång och gedigen bakgrund som säljare, marknadschef och sammanlagt 14 år som VD. Uppdragen som konsult handlar ofta om strategiska förändringsprocesser där Mats ibland fungerar som bollplank, rådgivare och ibland som utbildare. Han har stor erfarenhet av att lägga upp och driva interna ”skolor” i större och medelstora företag, kedjor, eller i nära samarbete med en leverantör.

Vid sidan om linjeansvar och sina konsult- och utbildningsuppdrag har Mats hunnit med att ge ut tolv publikationer inom försäljning och marknadsföring med tillhörande utbildnings/träningspaket på Liber AB. I mars 2018 kom den första historiska romanen, Dödskaravanen, ut och i september 2019 den fristående fortsättningen, Silverfloden. Romaner om de fattiga svenskar som för över hundra år sedan utvandrade till Brasilien/Argentina. Böckerna i den tänkta trilogin har underliggande teman som Immigration, Välstånd och Integration.

1991 gick Mats in i sin första bolagsstyrelse. Sedan dess har det blivit många uppdrag i mindre och medelstora bolag både som ledamot och ordförande. Idag sitter han i fyra styrelser varav två som ordförande. Inriktningen har främst legat inom områdena affärsutveckling, strategi, ledarskap och organisation men sedan några år tillbaka har även området finansiering, kapitalanskaffning tillkommit i samband med engagemang i Start Up-bolag som har sitt ursprung från Chalmers.

Mats är också den som grundade Ledarakademin år 1999.

Du når Mats genom att klicka här.

Tillbaka till startsidan>>>